Структурний поділ та напрямки роботи

 

Прізвище, ім’я та               по-батькові

Займана посада

Основні службові та посадові обов’язки

Номер кімнати.

Телефон

 

 

 

Будко  Ольга

Іванівна

 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов'язки начальника управління

Здійснює  керівництво  діяльністю  управління. Забезпечує  реалізацію  державної  політики  у  галузі соціального захисту населення та  виконання  покладених  на  управління  завдань. Організовує  забезпечення  виконання  покладених  на  управління     завдань  відповідно  до  Положення  про  управління, несе персональну відповідальність  за виконання покладених на управління  завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів. 

 

 

к. 3

тел. 2-11-76 

 

Гарькавенко Олена Андріївна  

 

Заст. начальника, начальник відділу грошових виплат і компенсацій 

 

Здійснює  керівництво  відділом у складі управління, розподіляє обов’язки між фахівцями, очолює та контролює роботу фахівців відділу. Організовує  виконання  покладених  на  відділ  завдань  щодо надання усіх видів соціальної допомоги. 

 

 к. 5

тел. 2-13-07

 

 

Будко Ольга Іванівна

 

 

 

 Заступник начальника, начальник відділу сімейної політики, інформаційного забезпечення та роботи з персоналом.

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, нормативних актів та директивних документів , що регулюють трудові відносини , організовує та координує роботу щодо  соціального захисту переміщених осіб в районі, забезпечує ведення кадрової роботи управління. Здійснює безпосереднє керівництво відділом та організовує його роботу.

 

 

к. 7

тел. 2-11-76

 

 

Недошитко Ніна Іванівна

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та державних програм. Організовує роботу з ведення бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу.

 

к. 4

тел. 2-17-45

 

 

 

Вакуленко Леся Володимирівна

 

 

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку пільг та роботи з інвалідами та ветеранами

Забезпечує  виконання покладених на відділ завдань, нормативних актів та директивних документів з питань персоніфікованого обліку пільгових категорій населення. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ: надання належних пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг. 

 

 

к. 2

тел. 2-25-60

 

Твердохліб Ніна Михайлівна

 

 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань бухгалтерського обліку  .  Здійснює  розрахунки  по  наданню  населенню  субсидій  та  пільг  населенню району.

 

к. 4

тел. 2-17-45

 

 

 

 

Ковпак  Наталія Олександрівна

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань бухгалтерського обліку  сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ,компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги .  Здійснює  розрахунки  по всіх видах вищевказаних допомог. Здійснює виплати, відповідно виділених коштів по програмі «ТУРБОТА».

 

 

 

 

к. 4

тел. 2-17-45

 

 

 Сідько Вікторія Михайлівна

 

 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання державних соціальних допомог.Формує в електронному  та паперовому вигляді особові справи з призначення усіх видів соціальної допомоги. 

 

 

 к. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання державних соціальних допомог.Формує в електронному та паперовому вигляді особові справи з призначення усіх видів соціальної допомоги, підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги.   Обробляє особові справи (визначає середньомісячний сукупний доход, розмір допомоги та терміни її надання). 

 

 

 

 к. 5

тел. 2-13-07

 

 

 

Коросташова Вікторія Володимирівна

 

 

 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання державних соціальних допомог. Здійснює прийом громадян, перевіряє правильність заповнення заяви та декларації і при необхідності надає допомогу у їх заповненні. Перевіряє правильність оформлення поданих довідок.Вивчає ситуацію, в якій перебуває сім'я.Забезпечує виконання державних та місцевих програм щодо соціального захисту осіб, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС.

 

 

к. 6

 

 

 

 

 Мотречко Любов Миколаївна 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та роботи з інвалідами та ветеранами

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання пільг та послуг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи., багатодітним сім”ям пільговим категоріям населення. В межах компетенції забезпечує створення реєстру отримувачів пільг за їх видами і впровадженню в районі персоніфікованого обліку отримувачів пільг. 

 

 

 

к. 2

тел. 2-25-60

 

 

 

Гетьманенко Наталія Анатоліївна

 

 

 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та роботи з інвалідами та ветеранами

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання пільг та послуг пільговим категоріям населення. Формує пакет документів для проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, витрат за проїзд пільгових категорій населення за рахунок коштів  обласного бюджету, приймає заяви та формує пакет документів від осіб, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власного житлового будинку (квартири). 

 

 

 

к. 2

тел. 2-25-60

 

 Лях Анфіса Петрівна

 

 Державний соціальний інспектор

Забезпечує перевірку правильності та достовірності даних, наданих громадянами та організаціями для надання всіх видів допомоги. Веде прийом  та облік  переміщених осіб . 

 

к. 7

 

 

Матвеєва Ольга Іванівна

 

 

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг та роботи з інвалідами та ветеранами

Забезпечує організацію санаторно-куротного лікування, виплату компенсацій.  Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Організовує залучення осіб з інвалідністю до професійної реабілітації в реабілітаційних установах і навчальних закладах системи соціального захисту населення.

 

 

к. 1

 

 

 

 

 

Пашков Олег Володимирович

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу сімейної політики, інформаційного забезпечення та роботи з персоналом.

Забезпечує стабільне функціонування інформаційної системи УСЗН. Координує роботи, пов’язані з проектуванням, придбанням, впровадженням та технічним обслуговуванням комп’ютерних та серверних операційних систем, програмного забезпечення в відділах УСЗН, забезпечує функціонування електронної пошти управління та вузла мережі Internet, забезпечує захист комп’ютерних систем і мереж від відтоків інформації і несанкціонованого доступу. Ведення архіву та вихідної ел.пошти, та виконання документів, що перебувають на контролі в управлінні.

 

 

 

 

к. 6 

 

 

Луговий Андрій     Юрійович

 

 

 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій

Забезпечує виконання нормативних актів та директивних документів з питань надання державних соціальних допомог.Формує в електронному  та паперовому вигляді особові справи з призначення усіх видів соціальної допомоги.

 

 к. 5

тел. 2-13-07